Loading...
2105, 2016

יוצאות למאבק משפטי להסדרת פעילות הוועדה לאנרגיה אטומית בחקיקה ראשית!!!

By | מאי 21st, 2016|Categories: בג"צ|Tags: , |0 Comments

הנכם/ן מוזמנים/ות להצטרף לעתירה שתוגש ע”י עו”ד איתי מק בשם אזרחים ואזרחיות אשר מודאגים מהתנהלות הוועדה לאנרגיה אטומית במחשכים. מאז שהוקמה הוועדה בשנת 1952 פעילותה מוסדרת באמצעות החלטות ממשלה סודיות. בעתירה נבקש מבג”צ לחייב את [...]

2005, 2016

שליטה בחומרים בקיעים במזרח התיכון

By | מאי 20th, 2016|Categories: פרסומים|Tags: , , |0 Comments

צעדים לקראת מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני וכל סוגי הנשק להשמדה המונית התנועה הישראלית לפירוק מנשק להשמדה המונית תרגמה בשיתוף עם IPFM את הדוח של האירגון המציע צעדים בהם יש לנקוט על-מנת לקדם את חזון [...]

2005, 2016

אזור נקי מנשק להשמדה המונית במזרח התיכון

By | מאי 20th, 2016|Categories: פרסומים|Tags: , , |0 Comments

מאת” ד”ר רבקה ג’ונסון (מקור) המטרה של אזור נקי מנשק להשמדה המונית במזרח התיכון קודמה על-ידי מצרים בשנת 1990. ההצעה נשענת על החלטת האספה הכללית של האו”ם משנת 1974 שהוצעה על-ידי מצרים ואיראן אשר קוראת [...]

2005, 2016

סיום הרשע הגרעיני

By | מאי 20th, 2016|Categories: פרסומים|Tags: |0 Comments

דזמונד טוטו  – קייפטאון – 29.06.2011 חיסול הנשק הגרעיני היא השאיפה הדמוקרטית של אזרחי העולם. למרות זאת, לא נראה כי אף מדינה בעלת נשק גרעיני מתכוננת לקראת עתיד ללא אותם כלים להשמדה המונית. למעשה, כולן [...]

2005, 2016

רעב גרעיני

By | מאי 20th, 2016|Categories: פרסומים|Tags: , , , , |0 Comments

התנועה הישראלית לפירוק מנשק להשמדה המונית תרגמה חלק ממחקר 100 הירושימות. המחקר עוסק בתוצאות האקולוגיות והבריאותיות של מלחמה גרעינית מוגבלת.