nuclearcity

מניין ההרוגים במתקפה גרעינית נגד עיר גדולה היום ניתן יהיה למדוד במיליונים ולא בעשרות או מאות אלפים.

מדענים עיצבו את ההשלכות ההומניטריות הרות האסון של מתקפות גרעיניות נגד מרכזים עירוניים שונים. בעיר כמו מומבאי, הודו, עם צפיפות אוכלוסין המגיעה ל100,000 נפש לקמ”רבאזורים מסוימים, הפגיעה של פצצה בסדר גודל של זו שהוטלה על הירושימה צפויה לגרום עד870,000מקרי מוות בשבועות הראשונים. פצצה במשקל שלמגה טון אחד יכולה להרוג מידית כמה מיליוני אנשים, כאשר מספר מקרי המוות צפוי לעלות עם הזמן.
פיצוץ גרעיני במשקל  12.5-קילוטון בסביבות הנמל בניו יורק יכול לגרום למספר נפגעים גדול פי 10 מאלה שנפגעו ב-11 בספטמבר. הפיצוץ והאפקט התרמי צפויים להרוג כ52,000 איש באופן מיידי.  238,000 נוספים יהיו חשופים לקרינה ישירה מהפיצוץ. לנשורת הגרעינית יחשפו מיליון וחצי בני אדם נוספים. בסך הכל צפויים למות יותר מ -200,000 איש.

city-hiroshima

אנו עדים למחזה שונה לחלוטין מכל מה שאי פעם ראינו בעבר. מרכז העיר היה סוג של טלאי לבן,  שטוח וחלק כמו כף יד.שום דבר לא נשאר. כל יצור חי היה קפוא בתנוחה של כאב אנוש.” –ד”ר מרסל ג’ונוד, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, הירושימה, ספטמבר 1945
מלחמה גרעינית בקנה מידה מלא

השפעותיה של מלחמה הכרוכה במספר רב של פיצוצים גרעיניים יהיו בקנה מידה גדול יותר מכל דבר שנחווה בעבר בהיסטוריה האנושית. אם 500 ראשי הנפץ יפגעו בערים אמריקנית ורוסיות גדולות,100 מיליון אנשים ימותו במחצית השעה הראשונה ועשרות מיליונים יפגעו באופן אנוש.  אזורים עצומים של שני המדינות יהיו מכוסים על ידי נשורת רדיואקטיבית. מרבית האמריקאים והרוסים ימותו בחודשים הבאים מקרינה וממגפות.