twitter-620x350-620x330

מטרה: לגרום למקבלי החלטות להשתתף בשיח בו הם נדרשים לציין את עמדותיהם בנוגע לנשק להשמדה המונית.

  1. היעד: זהה את חשבון הטוויטר או הפייסבוק של פוליטיקאי או מקבל החלטות אחר.
  2. התחברות: דבר עם לפחות חמישה חברים ובקש מהם עזרה.
  3. מסגור: נסחו שאלה עבור היעד אותו בחרתם.
  4. דחיפה: תפיצו את הסטטוס או הציוץ בין החברים שלכם, אנשי קשר, עיתונאים ובלוגרים ובקשו מהם לסייע.
  5. קריאה: כשדף הפייסבוק או חשבון הטוויטר של היעד עמוס בפרסומים של חברים שלכם שהעלו את אותה השאלה, פנו לעיתונאים וידעו אותם על הפעולה.
  6. תהיה עקשן: תמשיך לדחוף עד שמקבל ההחלטות או הפוליטיקאי יגיבו לשאלתך.