nuclearexplosion

לוקח כ-10 שניות בקירוב לכדור האש מפיצוץ גרעיני להגיע לגודל המרבי שלו, אך ההשפעות ימשכו עשרות שנים.

פיצוץ גרעיני משחרר כמויות עצומות של אנרגיה בצורה של פיצוץ, חום וקרינה. גל הלם עצום מגיע למהירויות של מאות רבות של קילומטרים בשעה. הפיצוץ הורג אנשים הקרובים לנקודת הפיצוץ, וגורם לפגיעה בריאות, נזק באוזן ודימום פנימי עמוק. אנשים סובלים מפציעות מקריסת בניינים ועצמים מעופפים. הקרינה התרמית היא כה עזה, עד כי כמעט כל מה שקרוב לנקודת הפיצוץ מתאדה. החום הקיצוני גורם לכוויות קשות ומצית שריפות על פני שטח גדול, המתמזגות לתוך סופת אש ענקית. אפילו אנשים במקלטים תת קרקעיים צפויים למות כתוצאה ממחסור בחמצן והרעלת פחמן חד חמצני.

קרינה

שלא כמו כלי נשק קונבנציונליים, נשק גרעיני משחרר קרינה מייננת: חלקיקים וקרניים משתחררים על ידי חומרים רדיואקטיביים. במינונים גבוהים, קרינה הורגת תאים, פוגעת באיברים וגורמת למוות מהיר. במינונים נמוכים, היא יכולה לגרום נזק לתאים ולגרום לסרטן, נזק ומוטציות גנטיות. בבני אדם, היא גורמת למרבית הסוגים של לוקמיה, או סרטן הדם, כמו גם סרטן מוצק כגון סרטן בלוטת התריס, הריאות והשד.
עלייה בשיעור הלוקמיה וסרטן בלוטת התריס בקרב ילדים שנחשפו מתחילה להופיע לאחר חמש שנים, בעוד שהשכיחות של מרבית סוגי הסרטן מוצקים עולה לאחר כ -10 שנים, כאשר הסיכון מתגבר באופן מתמיד לאורך חייו של האדם. חשיפה לקרינה יכולה גם להגביר את הסיכון לתופעות תורשתיות בדורות הבאים. חשיפה לקרינה יכולה להתרחש באופן חיצוני (מחלקיקים באוויר, במים ובאדמה) או פנימי )מנשימה, אכילה ושתייה). איזוטופים רדיואקטיביים רבים מרוכזים בצמחים ובבעלי חיים, וכך בשרשרת המזון.

gasmasks

השפעות של פצצה גרעינית 100-KT

  • רדיוס של3קילומטרים כדור אש רדיואקטיבי חם יותר מהשמש ועם עצמה של 100,000 טון של   TNTהורג את כולם.
  • רדיוס של 5קילומטרים רובם המכריע של האנשים מתים במהירות מפציעות פיצוץ, מחנק או (בתוך שבועות) מחלת קרינה.
  • רדיוס של 10קילומטרים כמחצית ימותו מטראומה וכוויות. רבים ימותו זמן קצר בשל שריפות ומחלת קרינה.
  • רדיוס של80קילומטריםנשורת רדיואקטיבית מתפשטת. במשך זמן, אלפים רבים ימותו ממחלות קרינה וסרטן.