23bd92aa93835e8b864ee1016ac3f643

הוצאות על נשק גרעיני

כמאה מיליון אנשים ברחבי העולם רעבים, המדינות החמושות בנשק הגרעינית מוציאות קרוב ל 300 מיליון דולר ביום על הנשק הגרעיני שלהם.

הייצור, התחזוקה והחידוש של הכוח הגרעיני מסיטים משאבים ציבוריים עצומים משירותי בריאות, חינוך, שינוי אקלים, הצלת אסונות, סיוע בפיתוח ושירותים חיוניים אחרים. ההוצאה השנתית על נשק גרעיני מוערכת ברחבי העולם, ב 105 מיליארד דולרים – או 12 מיליון דולרים לשעה. הבנק העולמי חזה ב2002 כי השקעה שנתית של כ 40-60 מיליארד דולרים, או כמחצית הסכום המוצא כעת על נשק גרעיני, תספיק כדי לעמוד ביעדי ההסכמה הבינלאומית של המילניום לפיתוח, לצמצום העוני עד תאריך היעד של 2015.
ההוצאה על נשק גרעיני בשנת 2010 הייתה יותר מכפול מסיוע הפיתוח הרשמי הניתן לאפריקה ושווה לתוצר המקומי הגולמי של בנגלדש, מדינה של כ 160 מיליון בני אדם. למשרד לענייני פירוק נשק – הגוף של האו”ם העיקרי האחראי לקידום עולם ללא נשק גרעיני – יש תקציב שנתי של $10,000,000, שהוא פחות מהסכום המוצא על נשק גרעיני בשעה.
המדינה             הוצאות ב2010 הוצאות ב2011
ארצות הברית    55.6 ביליון$      61.3 ביליון$
רוסיה                  9.7 ביליון$      14.8 ביליון$
סין                      6.8 ביליון$        7.6 ביליון$
צרפת                  5.9 ביליון$        6.0 ביליון$
בריטניה               4.5 ביליון$        5.5 ביליון$
הודו                    4.1 ביליון$        4.9 ביליון$
ישראל                 1.9 ביליון$        1.9 ביליון$
פקיסטן                1.8 ביליון$       2.2 ביליון$
צפון קוריאה       0.7 ביליון$        0.7 ביליון$

סה”כ                91.0 ביליון$      104.9 ביליון$

מקור: גלובל זירו. הנתונים בדולרים של ארה”ב.

“העולם חמוש מעל למידה והשלום ממומן מתחת למידה… סוף המלחמה הקרה הוביל את העולם לצפות לחלוקת רווחים מאסיבית בשל השלום. עם זאת, ישנם מעל 20,000 כלי נשק גרעיניים ברחבי העולם. רבים מהם עדיין בדרגת כוננות מיידית, המאיימים על ההישרדות שלנו “-. מזכ”ל האו”ם באן קי מון, האו”ם