צעדים לקראת מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני וכל סוגי הנשק להשמדה המונית

התנועה הישראלית לפירוק מנשק להשמדה המונית תרגמה בשיתוף עם IPFM את הדוח של האירגון המציע צעדים בהם יש לנקוט על-מנת לקדם את חזון המזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית. חשוב לציין שתרגום ופרסום הדוח אינו מהווה תמיכה בכל הצעדים המוצעים והוא מובא ומוצג כחומר לדיון פורה ומושכל על פירוק המזה”ת מנשק להשמדה המונית.